1. Henkilötietolaki 523/1999 10 § ja 24§ Seloste päivitetty: 14.5.2018

Fresh Servant Oy Ab:n Asiakaspalaute ja kuluttaja-asioiden rekisteri ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:
Asiakaspalaute ja kuluttaja-asioiden rekisteri
 
2. Rekisterinpitäjä:
Fresh Servant Oy Ab (y-tunnus 1015502-2), Fresh Sallad & Deli Oy Ab (26601819-6), Fresh ServiceGrossist Oy Ab (2660701-1)
Marjasaarentie 12
68870 EDSEVÖ
 
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Laatu- ja tuotekehityspäällikkö Päivi Björkman,
Marjasaarentie 12, 68870 EDSEVÖ
paivi.bjorkman@fresh.fi
 
4. Käyttötarkoitus ja tietosisältö:
Asiakaspalautteiden, kuluttajapalautteiden ja tuotereklamaatioiden käsittely, sekä hyvitys- että vahingonkorvaustapauksissa tarvittavien tietojen käsittely.

Tietosisältö:
nimi, henkilön yhteystiedot

Tietoja säilytetään 2 vuotta.
 
5. Tietolähteet
Asiakkaan tai kuluttajan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla)
 
6. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Fresh Servant konserniin kuuluville yhtiöille tai yhteistyökumppaneille kun se on asiakkaan yhteydenottoon liittyvän toimenpiteen kannalta tarpeellista. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
7. Rekisterin käyttö ja suojaaminen
Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoa käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kyseiset tiedot liittyvät.
 
8. Lasten henkilötiedot
Fresh Servant Oy Ab ei kerää tarkoituksellisesti alle 15-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Mikäli lapsen huoltajat havaitsevat, että lapsi on luovuttanut henkilötietoja, tiedot voi pyytää poistamaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 3. annettujen yhteystietojen kautta.
 
9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Fresh Servant Oy Ab/henkilötietojen tarkastus, Marjasaarentie 12, 68870 EDSEVÖ